Kva er Radius?

 

Radius nettstad
Nettstaden inneheld eit omfattande og variert tilbod av oppgåvesett. Her får elevane god visuell støtte gjennom arbeid med konkret. Til nettstaden høyrer òg eit breitt utval av verkstader for lærarstyrt undervisning på interaktiv tavle. På denne måten får elevane arbeide med munnlege dugleikar i faget.
 
Radius emnehefte
Dei ni emnehefta dekkjer dei mest sentrale emna frå læreplanen i matematikk for barnetrinnet. Ved hjelp av enkle instruksjonar og tydelege eksempel trenar elevane grunnleggjande dugleikar trinn for trinn.