Lisensar

Prisar:
Elevlisens kr 25,- inkl. mva. per skoleår
Lærarlisens kr 300,- inkl. mva. per skoleår

Skolar, kurssenter eller skoleeigarar handlar mot faktura og får ordrevolumrabatt på alle læremiddel.

Om ordrevolumrabatt

Bestill prøvelisens

Kjøp lisens. 

Salg- og leveringsbestingelser 

 

Administrasjon og bruk av lisensar:

Skolar:
Både elevlisens og lærarlisens er «einbrukarlisensar», som betyr at lisensen gjeld for éin unik brukar. Skolen opprettar sjølv brukarane sine gjennom Min side på cdu.no, og knyter brukarane til dei lisensane skolen har kjøpt når læremidlet skal takast i bruk. Ein kjøper lisensar for eit skoleår, og dei gjeld fram til skolestart det følgjande året. All brukaradministrasjon og lisensdisponering gjerast av innlogga lærar eller administrator på Min side.

Ein lærar kan opprette seg sjølv som brukar og tildele seg sjølv ein lisens. Lærar eller administrator må opprette elevar som brukarar og kople dei til lisensar.

Privatperson:
Som privatperson kan du kjøpe privatlisens.