For læraren

Sjå på demo for å få tips om korleis jobbe med Radius.

TIPS:
I mange av oppgåvene kan du bruke tastar til å bla deg fram/tilbake og svare på oppgåver:

Tab: bla deg gjennom tastane (framover)
Shift + Tab: bla deg gjennom tastane (bakover)
Space: vel
Enter: vell/sjekk svar