Grunnleggjande matematikk

Nettstaden legg til rette for trening av grunnleggjande dugleikar. Her finn du eit rikt utval interaktive oppgåver godt støtta av konkret. Progresjonen er langsam og systematisk.
Nettstaden har òg verkstader for bruk på interaktiv tavle og
motiverande spel.

Du må no logge deg på med brukarnamn og passord for å bruke Radius. Klikk på «Bestill prøvelisens» og registrer deg, så får både du og elevane dine tilgang til nettstaden om kort tid.  

Radius blir utvikla med støtte frå Utdanningsdirektoratet.