Kjøp lisens

For å kjøpe lisens må du først vere registrert på cdu.no som lærar ved skolen din.
Når du er registrert kan du kjøpe elev- og lærarlisensar her. Legg i handlekorga på vanleg måte.

Prisar:
Elevlisens kr 25,- inkl. mva. per skoleår
Lærarlisens kr 298,- inkl. mva. per skoleår

 

Skolar, kurssenter eller skoleeigarar handlar mot faktura og får ordrevolumrabatt på alle læremiddel.
Om ordrevolumrabatt

Administrasjon og bruk av lisenaer:

Skolar:
Både elevlisens og lærerlisens er «einbrukarlisensar», som betyr at lisensen gjeld for éin unik brukar. Skolen opprettar sjølv brukarane sine gjennom Min side på cdu.no, og knyter brukarane til dei lisensane skolen har kjøpt når læremidlet skal takast i bruk. Ein kjøper lisensar for eit skoleår, og dei gjeld fram til skolestart det følgjande året. All brukaradministrasjon og lisensdisponering gjerast på Min side av innlogga lærar eller administrator.

Ein lærar kan opprette seg sjølv som brukar og tildele seg sjølv ein lisens. Lærar eller administrator må opprette elevar som brukarar og kople dei til lisensar.

Private kundar:
Du som ønskjer å kjøpe Radius som privatperson kan velje elevlisens, men ikkje lærarlisens.